Clungene COVID-19 Antigen Snabbtest (25 st i låda) 59kr/st

Minsta order 400st lådor (10.000 st test kit, 25st i varje låda)

 

För test av misstänkt pågående COVID-19-infektion

Clungene COVID-19 Antigen Snabbtest (25 st)

 • Klinisk specificitet = 100 %
 • Klinisk känslighet = 98,5 %
 • CE-godkänt
 • Snabba och tillförlitliga testresultat på bara 15 minuter
 • Kan utföras med naso- och orofaryngeala prover
 • Alla testkomponenter ingår

Säkert Resultat på bara 15 minuter
COVID-19 Antigen Rapid Test Kassett är en immunanalysmetod för lateralt flöde för identifierandet COVID-19-infektion. COVID-19 Antigen snabbtest är avsett för användning av utbildad klinisk laboratoriepersonal som har specifikt instruerats och utbildats i in vitro-diagnostikproceduren.

Fördelar

 • Enkel användning
 • Snabba och tillförlitliga testresultat på bara 15 minuter
 • Utföras med naso- och orofaryngeala prover
 • Lagring vid rumstemperatur
 • Alla testkomponenter ingår
 • Ingen korsreaktivitet med andra coronavirus (MERS, 229E, NL63, KHU1 eller influensa A, B).

SÄKERHETSÅTGÄRDER

 • Endast för in vitro-diagnos
 • För vårdpersonal och specialister på platser nära patienter
 • Använd inte denna produkt som den enda grunden för att diagnostisera eller utesluta SARS-CoV-2-infektion eller för information om infektionsstatus för COVID-19
 • Använd den inte efter utgångsdatumet
 • Läs all information i om hur du utför testet
 • Testkassetten ska förvaras i en förseglad påse före användning
 • Alla prover ska klassificeras som potentiellt farliga och behandlas som ett smittsamt ämne
 • Den använda detekteringssatsen ska kasseras enligt statliga och lokala föreskrifter.

Detta ingår
- 25 testkassetter: Varje testkassett packad i foliepåsar med torkmedel
- 25 extraktionsreagens: ampullflaska med 0,3 ml extraktionsreagens
- 25 steriliserade engångspinnar för provinsamling
- 25 extraktionsrör
- 25 dropptips
- 1 arbetsstation
- 1 bipacksedel

Lagring
- förvara den i den förseglade påsen vid en temperatur (4-30 ° C eller 40-86 ° F). Satsen måste användas inom det utgångsdatum som anges på etiketten
- efter att påsen har öppnats ska testet användas inom en timme. Långvarig kontakt med varm och fuktig miljö kommer att orsaka försämring av produkten
- batchnummer och utgångsdatum är tryckt på etiketten

* EU health preparedness: A common list of COVID-19 rapid antigen tests, including those of which their test results are mutually recognised, and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates. Agreed by the Health Security Committee on 17 February 2021 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

 

Minimum order 10.000pcs

 

Delivery time 2 weeks after Confirmed order

Clungene Covid-19 Antigen Snabbtest Swab 25-pack

59,00 krPris
 • Se även separat bipacksedel samt info under Beskrivning/Produkttext

  PROVTAGNINGSPROCEDUR för Nasofarynxprov
  - Ta ur pinnen från förpackningen.
  - Luta patientens huvud bakåt cirka 70 °
  - För in pinnen genom näsborren parallellt med gommen (inte uppåt) tills motstånd påträffas eller avståndet är lika med det från örat till patientens näsborre, vilket indikerar kontakt med nasofarynx (Pinnen ska nå ett djup som motsvarar avståndet mellan näsborrarna och örat på utsidan). Gnugga och rulla försiktigt pinnen. Lämna pinnen på plats i några sekunder för att absorbera utsöndringar.
  - Ta bort pinnen långsamt medan du vrider den.

  PROVTAGNINGSPROCEDUR för Svalgprov
  För ner pinnen i det bakre svalget och tonsillområdet. Gnugga pinnen över båda mandlarna och bakre orofarynxen och undvik att vidröra tungan, tänderna och tandköttet.

  • Sätt in pinnprovet i extraktionsröret som innehåller extraktionsreagenset. Rulla pinnen minst fem gånger medan du trycker pinnehuvudet mot extraktionsrörets botten och sida. Låt pinnen ligga kvar i extraktionsröret i en minut.
  • Ta bort pinnen medan du pressar in sidorna på röret för att extrahera vätskan från pinnen. Den extraherade lösningen används som ett testprov.
  • Täck extraktionsröret ordentligt med en droppspets.
  • Ta ur testkassetten från den förseglade påsen.
  • Vänd provuppsamlingsröret, håll röret upprätt, tillsätt långsamt 3 droppar (cirka 100 pl) i provbrunnen (S) i detekteringssatsen och starta timern.
  • Vänta tills färgade linjer visas. Förklara testresultaten efter 15 minuter. Läs inte resultaten efter 20 minuter.


  FÖRKLARING AV RESULTATEN

  POSITIV:
  Två rader visas. En färgad linje visas i kontrollområdet (C) och en annan färgad linje visas i testområdet (T), oavsett testlinjens tjocklek = positivt.

  NEGATIVT:
  En färgad linje visas i kontrollregionen (C) och ingen linje visas i testregionen (T) = Negativt

  Kontrollraden visas inte:
  Otillräcklig provvolym eller felaktiga procedurtekniker är de mest sannolika orsakerna till fel på kontrollraden. Granska proceduren och upprepa testet med ett nytt provs.